Disclaimer

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Look for Detail is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto's, berichtgevingen en/of teksten die te vinden zijn op www. lookfordetail.com op enigerlei wijze te verspreiden.

Look for Detail besteedt veel aandacht aan het actueel en betrouwbaar houden van alle gepubliceerde data. Echter ondanks deze goede zorg kunnen er onjuistheden voorkomen. Look for Detail is dan ook niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onvolkomendheden en onjuistheden in de aangeboden informatie.